Referencia Referencia

vissza az MMC Chiptuning Fõoldalra

Szakszótár

ABS (Anti-lock Braking System) – Blokkolásgátló fékrendszer

AC (Alternating Current) – Váltakozó áram

ACC (Adaptive Cruise Control) – Adaptív menetsebesség-szabályozás

ACV (Aír Control Valve) – Levegőszabályozó szelep

A/C – KIímakészülék (légkondicionáló)

Adaptív (öntanuló) szabályozás – A mindenkori üzem állapotnak megfelelő alkalmazkodás

ADF (Atmosphiiren-Druckfühler) – Légköri nyomás érzékelő

AFR (Air Fuel Ratio) – Levegő – üzemanyag arány

AFS (Air Flow Sensor) – Légmennyiség mérő

AGR (Abgasrecirculation) – Kipufogógáz visszavezetés

ALDL (Assembly Line Diagnostic Link) – Diagnosztikai csatlakozó

AP (Accelerator Pedal) – Gázpedál

APP (Accelerator Pedal Position) – Gázpedál helyzet (érzékelő/kapcsoló)

ASR (Antriebschlupfregelung) – Kipörgésgátló

ATS (Air Temperatur Sensor) – Levegő hőmérséklet érzékelő

BDC (Bottom Dead Centre) – Alsó holtpont

BPC (Boost Pressure Control solenoid, turbo) – Töltőnyomás szabályozó mágnesszelep (turbófeltöltőknél)

BPP – Fékpedál helyzet (kapcsoló)

BPS (Barometric Pressure Sensor) – Légköri nyomás érzékelője

CAS (Crank Angle Sensor) – Forgattyúszög jeladó

Cat (catalytic converter ) – Katalizátor

CB (Contact Breaker) – Gyújtás-megszakító

Cetánszám – A gázolaj öngyulladási hajlamának mérőszáma

CFi (Central Fuel Injection) – A szívótorokba történő központi befecskendezés

Check-engine – Motorellenőrző jelzőfény a műszerfalon

CID (Cylinder IDentification) – Fázishelyzet jeladó

CIS (Continuous Injection System) – Folyamatos benzin-befecskendezés

CKP (Cranshaft position) – Forgattyúszög

CO – Szénmonoxid: A CO megjelenése a kipufogógázban a nem tökéletes égés következménye

CO2 – A tökéletes égés végterméke a széndioxid.

CPP – (Clutch Pedal Position) – Tengelykapcsoló pedál helyzetérzékelő

CPS – (Crankshaft Position Sensor) – Forgattyúszög jeladó

CPU (Central processing unit) – Központi számítóegység

CSV (Cold start valve) – Hidegindító szelep

CTS (Coolant Temperature Sensor) – Hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő

Dióda – Olyan félvezető (tranzisztor), melyen keresztül az áram csak egy irányban folyhat át.

DIS (Distributorless Ignition System) – Elosztó nélküli gyújtási rendszer.

Distributor – Gyújtáselosztó

DME (Digital Motor Electronics) – Digitális motor elektronika

DMM (Digital Multi-Meter) – Digitális multiméter.

DOHC (Double Overhead Camshaft) – Két, felül elhelyezett vezérműtengely

DVM (Digital Volt Meter) – Digitális feszültségmérő

ECT (Engine Coolant Temperature) – A motor hűtőfolyadékának hőmérséklete
 

ECU (Electronic Control Unit) – Elektronikus vezérlőegység

Chiptuning ECU

 

EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) – Elektronikus vezérlésű, elosztó nélküli gyújtás

EEC (Electronic Engine Control) – Elektronikus motorvezérlés

EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory) – Elektronikus úton törölhető és újraprogramozható memória

EFi (Electronic Fuel Injection) – Elektronikus benzin-befecskendezés.

EGR (Exhaust Gas Recirculation) – Kipufogógáz visszavezetés

EI (Electronic Ignition) – Elektronikus gyújtás

Elméleti levegőszükséglet – A tüzelőanyag maradéktalan elégetéséhez minimálisan szükséges levegőmennyiség (sztöchiometrikus keverési arány)

EMS (Engine Management System) – Motorirányító rendszer.

EPROM (Erasable and Programmable Read Only Memory) – UV-fénnyel törölhető, elektronikus úton olvasható, programozható memória

ESA (Electronic Spark Advance) – Elektronikus előgyújtás vezérlés

ESP (Elektronic stability program) – Elektronikus menetdinamika szabályozás.

EVAP (EVAPorative emission control systems) – Benzingőz-emisszió vezérlő rendszerek

EWS (elektronische Wegfahrsperre) – Elektronikus indításgátló (immobiliser)

 

FCR (Fault Code Reader) – Hibakód kiolvasó

FDR (Fahrdynamikregelung) – Menetdinamika szabályozás

Frekvencia – Másodpercenkénti rezgésszám

Fűtőérték – Egységnyi tüzelőanyag elégetésekor keletkező hőmennyiség

FWD (Front Wheel Drive) – Elsőkerék hajtás

GND (ground) – tesztelés

HAC-szenzor (High Altitude Compensation) – Légköri nyomás érzékelő

Hall-jeladó – Az impulzus-jeladók egyik típusa

Hibrid – Félvezető elemekből álló, műgyantába ágyazott áramkör

Hz (Hertz) – A frekvencia mértékegysége (1/s)

lAT (Intake Air Temperature) – A beszívott levegő hőmérséklete

IC (Integrated Circuit) – Integrált elektronikai áramkör

Intake system – Szívórendszer

Intercooler – Közbenső hűtő: a turbófeltöltő és a motor közé iktatják be, célja a turbó sűrítőjében felmelegedett levegő lehűtése és ezzel a motor töltésének javítása.

Input – Irányító rendszerek bemeneti oldalának jelölése

ISC (ldle speed control) – Alapjárat szabályozás

ISCV (ldle speed control valve) – Alapjárat-szabályozó szelep.

Jelfeszültség – Az érzékelőktől az ECU-hoz irányuló változó feszültség

Katalizátor – Olyan anyagok, melyek bizonyos vegyi folyamatokat létrehoznak vagy gyorsítják azok lefolyását, de közvetlenül nem vesznek részt a reakciókban.

Kick-down kapcsoló – Teljes-gáz kapcsoló

kPa – A nyomás és a vákuum hivatalos mértékegysége (1 kilopascal = 1000 Pa = 0,01 bar).

KS (Knock Sensor) – Kopogásérzékelő

kW – A teljesítmény mértékegysége 1kW = 1,36 LE (lóerő )

LCD (Liquid Crystal Display) – Folyadékkristályos kijelző

LED (Light Emitting Diode) – Fénykibocsátó (világító) dióda.

Levegő – Nitrogén (79%), oxigén (20%), széndioxid (0,04%) és semleges gázok (0,06%) keveréke.

Léptetőmotor – Alapjárat-állító eszköz

LGS (Leergasschalter) – Gázpedál jeladó alaphelyzet kapcsolója

LTF (Lufttemperaturfühler) Levegő hőmérséklet érzékelő

MAF (Mass Air Flow sensor) – Légtömegmérő

MIL (Malfunction Indicator Lamp) – Hibajelző lámpa

Motronic – Bosch motorvezérlési rendszer

MPi (Multi-Point lnjection) – Hengerenkénti tüzelőanyag befecskendezés

N – Automata sebességváltóknál üres állás

Négyszög-jelforma – Egy áramkör be- és kikapcsolását ábrázoló kép az oszcilloszkópon

Newton (N) – Az erő hivatalos mértékegysége. 1 N erő 1 kg tömegen 1 m/s- gyorsulást hoz létre.

NKW (Nutzkraftwagen) – Haszongépjármű (korábbi német rövidítése LKW)

Non volatile memory – Nem elveszthető memória: az ECU memóriájában tárolt adatok azon része, melyek nem vesznek el az akkumulátorsaru levételekor.

NTC (Negative Temperature Co-efficient) – Negatív hőmérsékleti együttható: olyan érzékelő, melynek ellenállása a hőmérséklet növekedésekor csökken. Pl. hűtőfolyadék és levegő hőmérséklet jeladók.

NW (Nockenwinkel) – A vezérműtengely elfordulási szöge

OA (Octane Adjuster) – Oktánszám beállító

OBD (On Board Diagnostics ) – Fedélzeti diagnosztika

OFF – ki, kikapcsolt állapot

OHC (Overhead camshaft) – Felülvezérelt, felülszelepelt motor

Ohm – Az elektromos ellenállás mértékegysége

ON – be, bekapcsolt állapot

OT (Obere Totpunkt) – Felső holtpont

OTS (Oil Temperature Sensor) – Olajhőmérséklet szenzor

Output – Irányító rendszerek kimeneti oldalának jelölése

Overrun – Lassítás motorfékkel

p – Automata sebességváltónál a parkolási állás

PA (Pressure atmospheric) – Légköri nyomás.

PAS (Power Assisted Steering) – Szervokormány

PCM (Powertrain Control Module) – Hajtáslánc irányítóegység

PKW (Personenkraftwagen) – Személygépkocsi

Pot – Potenciométer: változtatható ellenállás

PR (Pressure Regulator) – Nyomás-szabályozó.

PRCV (Pressure Regulator Control Val ve) Nyomás-szabályozó mágnesszelep.

PROM (Programmable Read Only Memory) – Programozható állandó érték tároló, csak olvasható, a beírt jelek az első programozás után nem változtathatók meg

PS (Pferdestárke) – Lóerő

P/S (Power Steering) – Szervo-működtetésű kormányszerkezet

PTC (Positive Temperature Co-efficient) – Olyan jeladó, melynek ellenállása a hőmérséklet növekedésével arányosan nő.

Relé – Mágnestekerccsel működtetett kapcsoló. A tekercselés működtetéséhez kis áramerősség is elegendő, az így létrejött mágneses erő zárja a relé érintkezőit, melyek nagyobb áram átvezetésére alkalmasak, mint maga a működtető kapcsoló.

ROM (Read Only Memory) – Állandóérték-tároló, csak olvasható memória

PM (revolutions per minute) – Percenkénti fordulatszám (l/min)

RWD (Rear Wheel Drive) – Hátsókerék hajtás

SCV (Suction Control Valve) – Szívásvezérlő szelep

SD (Self Diagnosis) – Öndiagnosztika

SEFI (Sequential Fuel Injection) – Szekvenciális rendszerű befecskendezés

SG (Steuergerát) – Irányító- (vezérlő-) egység

SOHC (Single Over Head Camshaft) – Egy vezérműtengelyes, felülvezérelt motor. Ugyanaz a tengely működteti a szívó és a kipufogó szelepeket.

Soros kivezetés – A vezérlőegység kimenete, a hibák vagy értékek digitális formátumú jelei számára

SPi (Single Point Injection) – Egypontos, a fojtószelepházban történő befecskendezés

Static ignition – Statikus gyújtás, elosztó nélküli gyújtás

Sűrítés – A beszívott levegő/üzemanyag keverék összesűrítése az égés előtti minimális térfogatra

Sűrítési arány – A felső holtpontban mért sűrítési tér viszonyítása az alsó holtpontbeli lökettérfogat + sűrítési térhez.

Szekunder levegő rendszer – A beszívott levegő egy részének szabályozott átvezetése a kipufogó rendszerbe

Szekunder gyújtási kör – A gyújtótekercs nagyfeszültségű oldalától vezet a gyújtógyertyákhoz

Szelepvezérlés – A szelepek nyitásának és zárásának időpontjai a forgattyús tengely és a dugattyúk helyzetétől függően.

Szenzor – Az elektronikus rendszerben alkalmazott érzékelő (jeladó).

Sztöchiometrikus keverési arány – A motorba juttatott levegő és tüzelőanyag olyan keverési aránya, amelynél a tüzelőanyag éghető tartalma elméletileg maradéktalanul eléghet.

TBCV (Turbo Boost Control Valve) – Turbófeltöltés szabályozó mágnesszelep

TC (Turbocharger) – Turbófeltöltő

TCI (Turbocharged Intercooled) – Turbófeltöltés levegó-visszahűtéssel

TCM (Transmission Control Module) – Sebességváltó vezérlőegység

TCS (Traction control system) – Kipörgésgátló hajtásszabályozás.

TDC (Top Dead Centre) – A dugattyú felső holtponti helyzete

Termisztor – Hőmérsékletfüggő ellenállás.

TPS (Throttle Position Sensor) – Fojtószelepállás érzékelő

Tranzisztor – Félvezető elem, elektronikus rendszerekben kapcsolóként és erősítőként alkalmazható.

TS (Throttle Switch) – Fojtószelep kapcsoló.

TV (Taktventil) – Ütem szelep

TVS (Thermal Vacuum Switch) – Hő-vákuum kapcsoló

UT (Untere Totpunkt) – Alsó holtpont

VAF (Vane Air Flow) – Billenőlapos légmennyiségmérő

Vákuum – A légköri nyomástól kisebb nyomás

Változó geometriájú turbófeltöltő – Változtatható lapátállású vezetőkerék alkalmazása a turbinánál – ami egyenletesebb feltöltési nyomást biztosít.

VIN (Vehicle Identification Number) – Járműazonosító szám: Iehetővé teszi a modellév és egyéb gyártási jellemzők megállapítását.

Volt – Az elektromos feszültség mértékegysége (V)

VSS (Vehicle Speed Sensor) – Járműsebesség érzékelő

VSV (Vacuum Switch ing Valve) – Vákuumműködtetésű kapcsolószelep

VTG (Variable Turbinengeometrie) – Változtatható geometriájú turbófeltöltö.

Waste gate – Kipufogógáz-oldali megkerülő szelep a feltöltő turbinájánál.

Watt – A teljesítmény mértékegysége. 736 W = 1 LE , 1kW = 1000 watt = 1,36 LE

WCS (Wastegate Control Solenoid) – Turbófeltöltő megkerülő szelepét szabályozó mágnestekercs.

WOT (Wide Open Throttle) – Teljesen nyitott fojtószelep

WTS (Coolant Temperature Sensor) – Hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő

vissza az oldal tetejére
MMC Autochip LinkedIn profil
MMC Autochip YouTube csatorna

Protected by Copyscape Web Plagiarism Detector
Copyright © Minden jog fenntartva | design by DC
Jogi Közlemény

MMC Autochip YouTube csatorna
MMC Autochip LinkedIn profil
a Facebookon: MMC Autochip Chiptuning Facebook oldal
Top